Občina Jesenice se predstavi

Geografski oris občine Jesenice Med kraško planoto Mežaklo na jugu in Karavankami na severu, ob reki Savi Dolinki, ponosno leži mesto Jesenice, ki s svojo zgodovino bogato priča o železarstvu v teh krajih. Izjemoma lahka dostopnost, dobra…

Nadaljuj branje

Občina Dravograd se predstavi

Geografski oris občine Dravograd Sredi Koroške se ob meji z Avstrijo nahaja Dravograd, občina s površino 105 km2 in nekaj več kot 9000 prebivalci. Na sotočju koroških rek, Drave z Mežo in Mislinjo, obkroženim z zelenim gozdnatim…

Nadaljuj branje

Zavarovana območja Slovenske Istre

Naravni rezervat Škocjanski zatok Škocjanski zatok je naravni rezervat, ki je nastal na podlagi Zakona o Naravnem rezervatu Škocjanski zatok, dne 14. marca 1998. Od leta 1999 je v upravljanju Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije.…

Nadaljuj branje