Koseški bajer

Avtorica besedila in fotografije: Katja Vidgaj

1

Koseški bajer leži na SZ delu Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ter je njegovo največje vodno telo. Bajer je nastal v 60. letih 20. stoletja, ko so v opuščene glinokope v bližini Kosez speljali bližnji potok Mostec, tako da je nastalo manjše jezero. Jezero in njegova okolica sta bila vrsto let prepuščena naravnim procesom, vse do leta 2000, ko je bil razpisan javni natečaj za krajinsko ureditev okolice. Ureditev je oblikovana v sozvočju z naravo, saj je sprehajalna pot speljana v ozadju in ne neposredno ob bregu. Urbani elementi (klopi, obrežni otok, ploščadi, stopnice v brežini) so oblikovani preprosto in iz naravnih materialov (Šumrada, 2013).

Gre za primer močvirnega naravnega okolja, v katerem živijo redke in zavarovane vrste, ter tudi tiste, ki so uvrščene na rdeči seznam ogroženih vrst. Hkrati pa gre tudi za  eno od najbolj obiskanih območij v krajinskem parku. Ob bajerju tradicionalno potekajo tekmovanja ladijskih modelarjev. Pozimi, kadar bajer zamrzne, pa je tudi priljubljeno naravno drsališče (Šumrada, 2013).

Šumrada, T.,2013. Naravoslovni učni poti Koseški bajer in Šišenski hrib. Končno poročilo.  Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Ljubljana, 36 str.

Comments are closed.