Kostanjeviška jama in poplava 2014

Avtorica besedila: Vanja Fabjan

Foto: 1

1

Kostanjeviška jama je kraška jama, ki leži v bližini Kostanjevice na Krki ob vznožju Gorjancev. Gorjance označuje razgiban kraški teren s krednimi apnenci, iz katerih so padavinske vode, podzemni vodni tokovi in tektonski premiki ustvarili jamo, v kateri so značilne sigaste tvorbe.

Ob izviru Studene v zatrepni dolini je vhod v Kostanjeviško jamo, ki ga je leta 1937 ob neurju odprla visoka voda, zatem je bila jama neaktivna v večini svojega sistema. Septembra 2014 so hudourniki iz Gorjancev povzročili močno razdejanje v dolinah. Jamo je zalilo, Studena dveh povirnih delov je bruhala iz tal ter uničila objekt jamarskega društva ter hišico z blagajno. Iz jame je voda bruhala v loku pod pritiskom.

Foto: 2 Jama ob višku poplave septembra 2014.

2

FOTO: Klub jamarjev KK.

“Ocenjujemo, da je voda na zelenico pred jamo nanosila do dva tisoč kubičnih metrov kamenja, skalovja in ostalega materiala, vhod v jamo je, kakšrnega poznamo danes, “odprlo” neurje leta 1937, ki pa je bilo po pričevanju tistih, ki so se ga spominjali, vendarle manjše v primerjavi z ujmo zadnjih let. Jama se sicer po dostopnih podatkih že od takrat vsako leto dvakrat do trikrat z vodo napolni do višine desetih do petnajstih metrov. Tokrat pa se je napolnila do vrha, to pomeni kakih 30 metrov visoko,” pravi predsednik Kluba jamarjev Kostanjevica na Krki Franc Curhalek.

Foto: 3 Stanje nekaj dni po poplavi z nanešenim materialom. FOTO: Klub jamarjev KK.

3

Jamo so ponovno odprli aprila 2015, škode je naneslo za okoli 20.000 EUR.

Prirejeno po: Barbič, B., 2014. Odneslo je del hriba. Žurnal 24. URL: <a href=”http://www.zurnal24.si/odneslo-je-del-hriba-clanek-236281″>http://www.zurnal24.si/odneslo-je-del-hriba-clanek-236281</a> (Citirano 2.5.2015).

Comments are closed.