Kostanjeviška jama in poplava 2014

Kostanjeviška jama je kraška jama, ki leži v bližini Kostanjevice na Krki ob vznožju Gorjancev. Gorjance označuje razgiban kraški teren s krednimi apnenci, iz katerih so padavinske vode, podzemni vodni tokovi in tektonski premiki ustvarili jamo, v kateri so značilne sigaste tvorbe. Ob izviru Studene…

Nadaljuj branje

Koseški bajer

Koseški bajer leži na SZ delu Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ter je njegovo največje vodno telo. Bajer je nastal v 60. letih 20. stoletja, ko so v opuščene glinokope v bližini Kosez speljali bližnji…

Nadaljuj branje

Dolina Raše, soteska potoka Kranjšek

Dokaj neznan in geološko zanimiv svet se nahaja v občini Sežana, na prehodu iz Krasa v Vrhe. Dolina se nahaja na območju raškega preloma, ki je eden izmed večjih prelomov v Sloveniji, po katerem reka Raša tudi…

Nadaljuj branje