Sneg in snežna odeja

O snegu Sneg je trdna padavina, sestavljena iz snežink, ki padajo iz oblakov proti tlom. Snežinke nastajajo v oblaku ob sublimaciji (kristaliziranju) vodne pare v kristale. Če je sublimacija postopna, snežinke dobivajo več ali manj pravilno obliko,…

Nadaljuj branje

Kostanjeviška jama in poplava 2014

Kostanjeviška jama je kraška jama, ki leži v bližini Kostanjevice na Krki ob vznožju Gorjancev. Gorjance označuje razgiban kraški teren s krednimi apnenci, iz katerih so padavinske vode, podzemni vodni tokovi in tektonski premiki ustvarili jamo, v kateri so značilne sigaste tvorbe. Ob izviru Studene…

Nadaljuj branje