Koseški bajer

Koseški bajer leži na SZ delu Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ter je njegovo največje vodno telo. Bajer je nastal v 60. letih 20. stoletja, ko so v opuščene glinokope v bližini Kosez speljali bližnji…

Nadaljuj branje

Dolina Raše, soteska potoka Kranjšek

Dokaj neznan in geološko zanimiv svet se nahaja v občini Sežana, na prehodu iz Krasa v Vrhe. Dolina se nahaja na območju raškega preloma, ki je eden izmed večjih prelomov v Sloveniji, po katerem reka Raša tudi…

Nadaljuj branje

Bistriški vintgar – skriti biser Pohorja

Ob besedi vintgar najprej pomislimo na Blejski vintgar – turistično najbolj oblegan vintgar v Sloveniji, ki ga je v srednjetriasne apnence obrobja Mežakle v spodnjem toku vrezala Radovna. Vendar se na jugovzhodnih obronkih Pohorja skriva še en…

Nadaljuj branje