Bistriški vintgar – skriti biser Pohorja

Ob besedi vintgar najprej pomislimo na Blejski vintgar – turistično najbolj oblegan vintgar v Sloveniji, ki ga je v srednjetriasne apnence obrobja Mežakle v spodnjem toku vrezala Radovna. Vendar se na jugovzhodnih obronkih Pohorja skriva še en…

Nadaljuj branje